Kremlis melo: Latvija veic aparteīdu pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem

Dezinformācija:

Prokremliskie mediji, tostarp lielākās KF nacionālās melu aģentūras TASS, RIA Novosti un RG.Ru, izplata Krievijas Drošības padomes sekretāra un bijušā FDD vadītāja Nikolaja Patruševa intervijā ar Rossijskaja gazeta sniegtos apgalvojumus, ka Baltijas valstis, tostarp Latvija, veic „aparteīdu” attiecība uz savām politiskajām darbībām pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.

https://tass.ru/politika/6001875

https://ria.ru/20190115/1549395856.html

https://rg.ru/2019/01/15/patrushev-novoe-oruzhie-obespechit-bezopasnost-rossii-na-desiatiletiia.html

http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/248338_v-rf-politiku-stran-baltii-v-otnoshenii-russkix-nazvali-aparteidom/

Atmaskojums:

Kremlim lojālo mediju publicētie Krievijas Drošības padomes sekretāra Nikolaja Patruševa apgalvojumi ir klaji nepatiesi un Baltijas valstis, tostarp Latviju, diskriminējoši, jo saskaņā ar 1973.gada 30.novembrī ANO Ģenerālās Asamblejas pieņemto Starptautisko konvenciju par aparteīda noziegumu novēršanu un sodu par tiem “aparteīda noziegums” ietver aparteīdam līdzīgu rasu segregācijas un diskriminācijas politiku un praksi, kāda tika realizēta Dienvidāfrikā no 1948. līdz 1994.gadam. Aparteīda noziegumus raksturo vienas cilvēku rases grupas kundzība pār citu cilvēku rases grupu un tās sistemātisku apspiešanu, kas izpaužas, kā necilvēcīgas darbības gan sociālā, gan valsts likumdošanas līmenī izmantojot visus pieejamos instrumentus rases grupas vai grupu locekļu dzīvības, politisko, sociālo, ekonomisko un kultūras pamattiesību un brīvību atņemšanai.

Attiecībā uz krievvalodīgajiem iedzīvotājiem Baltijas valstīs jēdziens „aparteīda noziegums” nevar tikt lietots, jo tādā gadījumā būtu jārunā par „rasismu”. Taču rase definējas, kā liela cilvēku grupa, kam ir kopīga izcelšanās un kopīgas, iedzimtas ārējās fiziskās pazīmes (piem., ādas, acu, matu krāsa), no kā izriet, ka krievvalodīgie Baltijas valstu iedzīvotāji nav klasificējami kā atsevišķa rase, bet gan ietilpst šo valstu etnosā un atšķiras galvenokārt tikai ar valodas un kultūras iezīmēm. Turklāt Baltijas valstis ir ratificējušas Eiropas Padomes konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kas nozīmē, ka tās apņemas aizsargāt nacionālo minoritāšu eksistenci attiecīgo valstu teritorijās, tostarp krievvalodīgo minoritātes.

Līdz ar to Kremlim lojālo mediju publiskotā informācija par „aparteīdu”, kas tiek veikts pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem atspoguļo tikai un vienīgi Kremļa izplatītos melīgos un Baltijas valstis diskriminējošos vēstījumus par krievvalodīgo diskrimināciju.

https://www.vestnesis.lv/ta/id/68586-starptautiska-konvencija-par-aparteida-noziegumu-noversanu-un-sodu-par-tiem

https://blackpast.org/gah/apartheid-1948-1994

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1097

http://www.tezaurs.lv/#/sv/rase/1

https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1282

Papildus avoti:

http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html

Click to access volume-1015-i-14861-english.pdf

https://www.diffen.com/difference/Ethnicity_vs_Race

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//LV

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s