Kremlis melo: Latvija piedalās barbariskās vaļu slepkavībās

Dezinformācija:

Krievijas ziņu aģentūras Regnum preses centra 4.februārī rīkotajā preses konferencē par zīdītāju aizsardzību Arktikas reģiona jūrās piedalījies Krievijas Zaļās partijas vadītāja vietnieks Vladislavs Žukovs (Владислав Жуков), kurš apgalvojis, ka Latvija ir viena no galvenajiem vaļu importētājiem no Norvēģijas, līdz ar to piedalās barbariskās vaļu slepkavībās.

https://regnum.ru/news/2564655.html

https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/02/05/eto-varvarstvo-ubiystvo-latviyu-obvinili-v-prichastnosti-k-vymiraniyu-kitov

Atmaskojums:

Nav īsti skaidrs, kur Krievijas deputāts Vladislavs Žukovs atrada datus par Latvijas vaļu importu no Norvēģijas, jo saskaņā ar Latvijas Centrālās Statistikas datiem Latvijā vispār netiek veikts ne vaļu imports, ne arī eksports [ nomenklatūras kodi: 02084010 un 01061200]. To pašu rāda arī Norvēģijas ārējās tirdzniecības statistika saskaņā, ar kuru Norvēģija uz Latviju pamatā eksportē zivis, vēžveidīgos, moluskus un ūdens bezmugurkaulniekus, bet ne vaļa gaļas izstrādājumus vai svaigu gaļu. Turklāt Eiropas Parlamenta direktīva (2017/2712(RSP) atzīmē, ka dalībvalstis [tai skaitā Latvija] ar parakstu ir apliecinājušas savu apņemšanos īstenot ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai un aicina EK apsvērt visus iespējamos veidus, kā panākt, lai vaļu gaļas tranzīts caur ES ostām turpmāk ar likumu vairs nebūtu atļauts, cita starpā kā ārkārtas pasākumu ierosinot noteikt šāda tranzīta aizliegumu. Savukārt Eiropas Savienības Padomes regula Nr. 338/97, kuras mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un jo īpaši sugu saglabāšana, nosaka savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību.

Central Statistical bureau of Latvia: Foreign trade in goods:

Kombinētās nomenklatūras kodi Latvijas Centrālās statistikas pārvalde :

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=205

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=434

Norway Exports to Latvia:

https://tradingeconomics.com/norway/exports/latvia

https://tradingeconomics.com/norway/exports/latvia/fish-crustaceans-molluscs-aquatics-invertebrates

European Parliament resolution of 12 September 2017 on whale hunting in Norway (2017/2712(RSP))

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

Papildus avoti:

ATD418. Eksports un imports 2018. gadā pa valstīm (euro un kilogrami, KN 4 zīmēs)

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__4zim/ATD418.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a39c3f49-e95e-43e7-b4f0-dce111b48ba1

Official Journal of the European Union, Tuesday 12 September 2017, P8_TA(2017)0328

Whale hunting in Norway – European Parliament resolution of 12 September 2017 on whale hunting in Norway (2017/2712(RSP))

EU actions on cetaceans’ bycatch in commercial fisheries

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/blog/eu-actions-cetaceans-bycatch-commercial-fisheries_en

Norway statistics: Commodity List External Trade

https://www.ssb.no/en/utenriksokonomi/varefortegnelse/commodity-list-external-trade

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s