Kremlis melo: Latvija izvērš etnocīdu pret krievvalodīgajiem

Dezinformācija:

Prokremliskā ziņu vietne lv.sputniknews.ru vēsta, ka Latvijā norisinās krievu etnocīds. Publikācijas autore Olga Suharevskaja (Ольга Сухаревская) pauž uzskatu, ka, lai iznīcinātu tautu nav nepieciešams pielietot fiziskus līdzekļus, pietiek viņiem atņemt kultūru, ticību, vēsturi un valodu, lai tikai dažu paaudžu ietvaros tiktu pazaudēta tautas piederības sajūta.

https://lv.sputniknews.ru/analytics/20190823/12317095/Lishit-rebenka-rodnogo-yazyka-kak-proiskhodit-etnotsid-russkikh-v-Latvii.html

Atmaskojums:

Vēstījumi par to, ka Latvijā norisinās krievvalodīgās minoritātes un tās kultūras bagātības iznīcināšana jeb etnocīds, Kremļa propagandas melīgajos medijos klīst jau sen – nereti tas tiek pamatots ar jauno izglītības reformu [krievu medijos tā tiek dēvēta par valodas reformu], apgalvojot, ka izglītības reforma ir veids, kā Latvijas valdība likumīgā veidā veic krievvalodīgo segregāciju, piespiedu asimilāciju un beigu beigās izvērš etnocīdu pret krievvalodīgo mazākumtautību. Tas, ko Kremļa „ķēdes suņi” parasti, it kā netīšām, aizmirst pieminēt ir tas, ka izglītības reforma nevienā no veidiem neaizliedz izmantot krievu valodu mājās, ģimenē, savstarpēji sarunājoties uz ielas un citos veidos. Turklāt Latvija ir ratificējusi vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, saskaņā ar ko personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātas izglītības un apmācības iestādes. Tas pats attiecas arī uz ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, kuri izglītību pamatā iegūst attiecīgās valsts valodā, bet papildus tam, saskaņā ar Latvijas Republikas Diasporas likumu, var veidot nedēļas nogales skolas, diasporas vasaras vidusskolas un organizēt cita veida diasporas neformālās izglītības pasākumus, kas ļauj apgūt un stiprināt mazākumtautību vēstures un kultūras mantojumu.

Papildus tam arī jaunie izglītības likuma grozījumi paredz, ka mazākumtautībām būs iespēja dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un ar kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus). Līdz ar to Pāreja uz mācībām valsts valodā atbilst attiecīgajām Latvijas starptautiskajām saistībām, kuras nosaka pienākumu nodrošināt ikvienam bērnam vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību un nodrošināt mazākumtautībām iespēju apgūt dzimto valodu, literatūru, ar savu kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Tādējādi, Latvija arī turpmāk garantē Eiropas Padomes Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteikto atbalstu mazākumtautību kultūras un identitātes saglabāšanai.

Avoti:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/2942-infografiki-par-pareju-uz-macibam-valsts-valoda

https://likumi.lv/ta/id/302998-diasporas-likums

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1282

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/sabiedribas-integracija-latvija/mazakumtautibu-izglitiba-latvija

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s