Kremlis melo: Latvijas televīzijā valda stingra cenzūra

Dezinformācija:

Prokremliskā ziņu vietne rambler.ru, atsaucoties uz Rossija 24, ziņo, ka Latvijas valsts varas iestādes cenšas iznīcināt visus plašsaziņas līdzekļus, kuri savā darbā izmanto krievu valodu, ieviešot stingru cenzūru.

Atmaskojums:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 100.pantu cenzūra ir aizliegta, un ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Savukārt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nosaka to, ka Latvijas jurisdikcijā esošie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi lieto valsts valodu raidlaikā, vienlaikus paredzot tiesības lietot elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos mazākumtautību un citas valodas. Turklāt komerciālie nacionālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus retranslācijas noteikumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri to programmas retranslē vai vēlas retranslēt. Uz retranslāciju neattiecas noteikumi par demonstrējamo filmu ieskaņošanu, dublēšanu vai subtitrēšanu valsts valodā, kā arī par nepieciešamību izmantot subtitrus valsts valodā tiešās pārraides, ziņu un valodas mācību raidījumos.

Vārda brīvības ierobežojumi paredzēti Satversmē, Latvijas Republikas likumos un plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksos, kuru pamata mērķis ir aizsargāt citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Turklāt likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 7.pants regulē aizliegumu publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu. Savukārt šā likuma 25.pants nosaka to, ka žurnālista pienākumi ir sniegt patiesu informāciju, atteikties pildīt uzdevumu, kura veikšana saistīta ar likuma pārkāpšanu, ievērot valsts, sabiedrisko organizāciju, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un pilsoņu tiesības un likumīgās intereses.

Gadījumi uz ko atsaucas Kremļa melīgās ziņu aģentūras, propagandējot cenzūru Latvijā, saistās, nevis ar Kremļa tik iemīļoto cenzūras vēstījumu vai naratīviem par krievvalodīgo diskrimināciju, bet ar atsevišķu TV programmu pārkāpumiem, izplatot naida runu pret Ukrainu. Kā norādīja Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis Patriks Grīva: „Nav būtiski, pret kuru valsti vai tautu pasaulē ir vērsta naida runa vai kara kurināšana, tas ir rupjš likuma pārkāpums”. 2019. gada sākumā NEPLP pieņēma lēmumu uz trīs mēnešiem aizliegt retranslēt (arī izplatīt) Rossija RTR Latvijas teritorijā. Rossija RTR raidījumos Vakars ar Vladimiru Solovjovu un 60 minūtes tika konstatēti vairāki pārkāpumi, kas ir pretrunā ar Latvijas informatīvas telpas likumdošanu. 2018.g.22.maija raidījumā Vakars ar Vladimiru Solovjovu tā vadītājs vērsa naidīgus izteikumus pret daļu Ukrainas valsts piederīgo, norādot, ka daļa šo cilvēku ir jāpakar vai jānošauj, jo tie ir neglābjami nacisti, antisemīti un bandīti. Savukārt raidījumā 60 minūtes vairākkārt tika konstatēti Vladimira Žirinovska aicinājumi veikt militāras darbības Ukrainas teritorijā un naida kurināšana pret ukraiņiem. Savukārt 2019.g.30.maijā kanāla Rossiya-24 ziņu raidījuma ietvaros tika izplatīta informācija par Latvijas Republikas prezidentu Egilu Levitu, kas saturēja naida runu. Raidījumā tika apgalvots, ka jaunievēlētais Latvijas prezidents Egils Levits esot iesaistīts krievu diskriminācijā. Līdz ar ko tika pieņemts lēmums sodīt kabeļoperatorus, kas ir retranslējuši konkrēto pārraidi.

Satversme:

https://likumi.lv/doc.php?id=57980

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums:

https://likumi.lv/doc.php?id=214039

Latvijas Republikas Satversme, 116. pants. https://likumi.lv/ta/id/57980#p116

Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 7. pants. https://likumi.lv/ta/id/64879#p7

Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 25. pants. https://likumi.lv/ta/id/64879#p25

NEPLP aizliedz retranslēt “Rossija RTR” Latvijas teritorijā

https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/padome/padomes-sedes/sedes-sadalas/neplp-aizliedz-retranslet-“rossija-rtr”-latvijas-teritorija.html

NEPLP konstatē naida runu “Rossiya-24”

https://www.neplpadome.lv/lv/sakums/padome/padomes-sedes/sedes-sadalas/neplp-konstate-naida-runu-“rossiya-24”.html

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s