Kremlis melo: Baltijas valstis ignorē ES politikas pamatnostādnes un starptautisko tiesību normas

Dezinformācija:

Prokremliskā ziņu vietne iz.ru, atsaucoties uz Ebreju kultūras atbalsta un attīstības fonda priekšsēdētāju Mihailu Černovu (Михаил Чернов) ziņo, ka Eiropas Savienībā (ES) ir valstis, kurās fašistu ideoloģijas virzība ir daļa no valsts darba kārtības. Par piemēru tiek minētas Baltijas valstis, kuras demonstrē starptautisko tiesību un ES politikas pamatnostādņu ignorēšanu.

https://iz.ru/897729/2019-07-10/v-zheneve-predstavili-doklad-o-geroizatcii-natcizma-v-stranakh-baltii

Atmaskojums:

Kremlis konstanti izplata vēstījumus par Baltijas valstu fašisma un nacisma glorifikāciju, tā ietvaros cilvēktiesību pārkāpumiem un „nacistu” zvērībām, kas tiek veiktas pret mazākumtautībām, tādā veidā mēģinot pārliecināt savus lasītājus par nepakļaušanos ES likumiem un starptautisko normu ignorēšanu kā cilvēktiesību tā citos jautājumos.

Tomēr Kremļa izplatītie vēstījumi par Baltijas valstu nepakļaušanos ES politikas pamatnostādnēm un starptautisko tiesību normām ir aplami. Arī M.Černova izvirzītais apgalvojums par to, ka Baltijas valstis, tai skaitā Latvija nepilda ES normas, ir nepareizs. Princips ir sekojošs, lai Baltijas valstis, tai skaitā Latvija, varētu pārkāpt ES normas, dīvainā kārtā, tām vispirms bija jākļūst par ES dalībvalsti. Savukārt, lai kļūtu par ES dalībvalsti, tiktu iekļautas Eirozonā un Šengenas zonā, tām bija jāizpilda noteikts skaits starptautisku un ES normu.

Kā zināms Baltijas valstis ES iestājās 2004.gadā, kam sekoja pakāpeniska iestāšanās Eirozonā un Šengenas zonā. Lai attaisnotu savu dalību iepriekšminētajos starptautiskajos projektos kandidātvalstīm bija jāizpilda noteikts skaits starptautisku prasību un jāatbilst noteiktiem normatīviem. Lai iestātos ES, dalībvalstīm jeb tajā laikā kandidātvalstīm, bija jāatbilst noteiktām prasībām, kas pazīstamas ar apzīmējumu „Kopenhāgenas kritēriji”. Tas pats attiecas uz iestāšanos Šengenas zonā. Lai kļūtu par dalībvalsti, kandidātvalstīm ir jānodrošina vairāku priekšnosacījumu izpilde, un tikai pēc Šengenas novērtējuma kandidātiem tiek sniegta atbilde, proti, ir vai nav uzņemtas. Tajā pašā laikā arī iestāšanās eirozonā no kandidāt valstīm prasīja daudz pūļu, jo bija jāizpilda Māstrihtas konverģences kritēriji, kas nozīmēja stingru fiskālo disciplīnu un finanšu sektoru attīstību. Kā piemēru var minēt dalībvalstu pieņemto un izpildīto Padomes Regulu (EK) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā, kas nosaka kopēju izpratni un standartiem, definīcijām, klasifikācijām un kontu veidošanas noteikumiem. Līdzīgi ir ar citu regulu, likumu un direktīvu izpildi vai ieviešanu, jo ES līgumi ir juridiski saistošas vienošanās starp visām ES dalībvalstīm.

Līdz ar to Kremļa izplatītie apgalvojumi par Baltijas valstu dumpiniecisko noskaņojumu ir tikai „vecu sievu pasakas”, jo pretējā gadījumā Baltijas valstis nebūtu kļuvušas par ES, EMU, Šengenas arī ANO un NATO dalībvalstīm.

Info: ES dalībvalstis:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_lv#tab-0-1

Conditions for membership

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en

Schengen Area:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en

Latvijas soļi ceļā uz eiro ieviešanu

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/eiro_ieviesana_latvija/latvijas_soli_cela_uz_eiro_ieviesanu/

Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2223/oj/?locale=LV

ES līgumi:

https://europa.eu/european-union/law/treaties_lv

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s