Kremlis melo: Latvija uzsāk cīņu pret Pareizticīgo baznīcu

Dezinformācija:

Latvijas Sabiedrisko organizāciju padome savā vietnē sool.lv ziņo, ka 2019.gada 24.oktobrī Latvijā tika reģistrēta Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca (LPAB). Baznīcas reģistrēšana pārkāpj spēkā esošos likumus, kas nosaka, ka jebkuru konfesiju var pārstāvēt tikai viena baznīca (draudze). Rakstā tiek apgalvots, ka varas iestāžu rīcība liecina par to, ka sākta piespiedu pāreja no Maskavas patriarhāta uz Konstantinopoles patriarhātu, un šo darbību mērķis esot pareizticīgo ticības iznīcināšana.

http://www.sool.lv/24-oktjabrja-v-latvii-zaregistrirovali-latvijskuyu-pravoslavnuyu-avtonomnuyu-tserkov-lapts/

Atmaskojums:

Saskaņā ar Satversmi Latvija ir demokrātiska republika, kurā ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Reliģisko organizāciju darbību regulē Reliģisko organizāciju likums, kas ievēro Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskos līgumus par cilvēktiesībām reliģijas jomā, tādējādi nodrošinot valsts iedzīvotājiem attiecīgās brīvības un atbalstu šajā jautājumā. Kas attiecas uz Latvijas Pareizticīgās Autonomās Baznīcas (LPAB) izveidi un Kremļa mediju izraisīto rezonansi ap tēmu, ir jāpaskaidro, ka Kremļa melu aģentūru izplatītā informācija nav nekas vairāk kā mēģinājumi musināt vietējo sabiedrību. LPAB reģistrēšana nekādā veidā nepārkāpj likumdošanu, bet gan ir pierādījums tam, ka Latvijas likumdošana seko līdzi tendencēm un ievēro demokrātiskuma principus.

Pamatojoties uz Augstākās tiesas iesniegto pieteikumu Satversmes tiesā par reliģisko organizāciju likuma atsevišķu normu nesamērīgumu, tika veiktas izmaiņas Reliģisko organizāciju likumā, padarot tās atbilstošas Latvijas Satversmē noteiktajiem demokrātijas principiem. Proti, likuma norma, kura noteica tikai vienas baznīcas izveidošanu konfesijas ietvaros tika atzīta par nesamērīgu, jo ierobežojums paredzēja nevienlīdzību pret dažādām reliģiskām organizācijām vienas konfesijas ietvaros. Jaunie likuma grozījumi paredz, ka vienā konfesijā var dibināt un reģistrēt vairāk nekā vienu baznīcu, kas savukārt reprezentē reliģijas brīvības un atbilst demokrātijas principiem, jo nodrošina iespēju ticīgajiem sekot sev pieņemamākajam virzienam.

Arī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode savā mājaslapā paskaidro radušās situācijas reālo stāvokli. Mājaslapā publicētajā ziņojumā ir teikts, ka baznīca apzinās, ka Uzņēmumu reģistrā šī gada 24. oktobrī reģistrēta jauna reliģiskā organizācija „Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca Konstantinopoles Patriarhāta jurisdikcijā”, kuras vadītājs ir Viktors Kontuzorovs. Tāpat tiek ziņots, ka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Maskavas Patriarhāta Koncils 1997. gadā šo personu ir izslēdzis no pareizticīgās baznīcas un šo izslēgšanu atzinusi visa pareizticīgā pasaule. Līdz ar to pilnībā atdalot V.Kontuzorovu no pareizticīgās baznīcas. Baznīca uzsver, ka Latvijas Pareizticīgā Baznīca un Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca Konstantinopoles Patriarhāta jurisdikcijā ir divas savstarpēji nesaistītas juridiskās personas. Jaunizveidotajai baznīcai (LPAB) nav absolūti nekādas saistības ar Latvijas Pareizticīgo Baznīcu Maskavas Patriarhātā un tā nekādi neietekmē baznīcas stāvokli un tās nosaukumu.

Publikācijā arī minēts, ka visas izplatītās ziņas par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pāreju vai pārcelšanu uz Konstantinopoli ir uzskatāmas par nepatiesām un melīgām. Tās radījuši Pareizticībai naidīgi noskaņoti indivīdi un izplatījuši plašsaziņas līdzekļos.

Satversme:

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Reliģisko organizāciju likums

https://likumi.lv/ta/id/36874-religisko-organizaciju-likums

Lietu par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nodod jaunai izskatīšanai

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes situācijas skaidrojums

http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=8536

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s