Jauns gads – veci meli: Latvija joprojām vajā krievvalodīgos

Dezinformācija:

Sākoties jaunajam gadam, Kremļa melu aģentūras nav spējušas izdomāt neko oriģinālāku par jau aizvadītajā gadā tik ļoti populāro krievu tautiešu aizstāvju vajāšanu. Kremlim tik ļoti lojālā ziņu vietne lv.baltnews.lv arī šo gadu ir uzsākusi ar ziņām par Latvijā notiekošajām politiskajām represijām. Tiek ziņots par Latvijā joprojām notiekošajām krievvalodīgo žurnālistu, cilvēktiesību aktīvistu un to, kuri nepiekrīt valsts oficiālajai ideoloģijai vajāšanām.

https://lv.baltnews.com/Saeima_elections/20200107/1023586880/Privychka-repressiy-Krestovye-pokhody-v-Latvii-ostalis-tolko-protiv-russkikh.html

Atmaskojums:

Ziņu lapas lv.baltnews.lv publicētā ziņa turpina uzturēt Kremlim tik mīļo vēstījumu par Latvijā dzīvojošo krievu diskrimināciju un tautiešu tiesību aizstāvju vajāšanu. Šis un daudzi līdzvērtīgi raksti tiek izplatīti ar mērķi diskreditēt Latvijas valsts iestādes un radīt iespaidu, ka Latvijā it kā tiek ierobežota preses brīvība. Līdztekus tam, parādot to, ka krievvalodīgo iedzīvotāju un žurnālistu vajāšana ir normāla prakse Latvijā un citās Baltijas valstīs.

Saskaņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts. Turklāt Satversmes 91.pants skaidri norāda, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. To apliecina ne tikai Latvijas likumdošanas akti, bet arī dažādu ekspertu un institūciju sniegtie viedokļi un dati, kas iekļaujas starptautiskās statistikas izstrādē. Kā, piemēram, Freedomhouse indekss, kurš norāda uz to, ka Latvija ir viena no brīvākajām pasaules valstīm. Arī  Social Progress Index , Democracy Index ,Index of Economic Freedom un citi rādītāji apgāž Kremļa melu aģentūru izplatītos melus par Latvijas varasiestāžu ierobežojošiem pasākumiem.

Turklāt Latvijas likumdošanā ir ļoti daudz likumu, kas aizliedz diskrimināciju vai naida kurināšanu. Proti, Latvijas Krimināllikums nosaka to, ka persona tiek sodīta par darbībām, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, par diskrimināciju rasu, nacionālās, etniskās vai reliģiskās piederības dēļ, kā arī par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu. Līdztekus Krimināllikumam ir vēl daudz citas normas un likumi, kuri skar diskriminācijas aizliegumu.

Tostarp arī Latvijas Republikas Darba likuma 7.pants norāda uz vienlīdzīgu tiesību principu visiem, neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.  Savukārt, kas attiecas uz pārspīlēti eskalēto nepilsoņu jautājumu, ko krievvalodīgajiem medijiem tik ļoti patīk cilāt un neadekvāti klaigāt par diskrimināciju, ierobežošanu, aparteīdu un ko tik vēl ne – atkārtošana ir zināšanu māte – nepilsoņa statusa īpašnieki ir tiesīgi un pat laipni gaidīti naturalizēties, tādējādi kļūstot par Latvijas valsts pilsoņiem. Tā ir katra personīga izvēle.

Jāatgādina arī tas, ka nepilsoņiem un pilsoņiem ir vienlīdzīgas sociālās un ekonomiskās tiesības un lielākā daļa politisko tiesību. Vienīgais izņēmums – nepilsoņi nevar piedalīties Latvijas vēlēšanās un ieņemt amatus valsts iestādēs. Taču, kā jau tika minēts iepriekš, to visu var mainīt, iegūstot Latvijas pilsonību. Pēc vispārpieņemtiem standartiem, šķiet, loģiski. Interesanti, ko teiktu Krievijas varas un valsts iestādes, ja kāds Latvijas pilsonis, neiegūstot attiecīgo pilsonību, sāktu strādāt Krievijas Federācijas Prezidenta kancelejā vai kaudze ar citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem mēģinātu piedalīties Krievijas prezidenta vēlēšanās. Droši vien smietos vēderu turēdami un sūtītu uz migrācijas dienestu.

Satversme:

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

Freedomhouse index – Latvia

Social Progress Index 2019

https://www.statista.com/statistics/256975/worldwide-index-of-social-progress/

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index

https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/

Economic Freedom index 2019

http://www.heritage.org/index/ranking/

Krimināllikums (78, 149 un 150 pants)

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums

Likumi, kas skar diskrimināciju:

http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/category/likumu-panti-kas-skar-diskriminacijas-aizliegumu/

Darba likums, 7. pants. https://likumi.lv/ta/id/26019#p7

Pilsonības likums – https://likumi.lv/doc.php?id=57512

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s