Kremlis melo – Latvija turpina manipulēt ar vēsturi un pārraksta to par labu nacisma glorifikācijai

Dezinformācija:


Prokremliskā ziņu vietne baltnews.lv vēsta, ka Latvija mēģina veidot jaunu vēsturisko atmiņu iedzīvotāju vidū, kas saistīta ar latviešu Waffen SS leģiona politisko, vēsturisko un kultūras rehabilitāciju. Publikācijā uzsvērts arī vēsturnieka Viktora Guščina (Виктор Гущин) viedoklis par Latvijas mēģinājumiem veidot nacionālu valsti daudznacionālā valstī, kas, pēc viņa domām, neizbēgami noved pie nedemokrātiska politiskā režīma veidošanās ar skaidrām neonacisma izpausmēm. Viņaprāt, šāda režīma pazīmes Latvijā ir masu bezvalstniecības institūcijas izveidošanās, kas noved pie nedemokrātiskām vēlēšanām. Arī hipertrofisku (medicīnā – audu vai orgānu palielināšanās, palielinoties šūnu apmēriem un daudzumam.) soda orgānu klātbūtne un militarizācija kā svarīga valsts iekšējās politikas sastāvdaļa.

https://lv.baltnews.com/Russia_West/20200320/1023766695/Mif-tesen-Kak-perevorachivaya-istoriyu-Latviya-formiruet-novyy-rezhim.html

Atsmakojums:

Baltnews.lv šoreiz ir īpaši pacenties. Viena publikācija, kas aptver tik daudz Kremļa propagandas vēstījumu par “mūžam nacistisko” Latviju un krievvalodīgo diskrimināciju valstī. Kremļa melu aģentūras izsens mērķtiecīgi uzrunā savus aklos un ar prāta spējām mazapdāvinātos sekotājus, vēršot to uzmanību uz Latvijas valdības mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi un izveidot nacionālu uz nacisma ideoloģijas balstītu valsts iekārtu, vardarbīgi asimilējot krievvalodīgos iedzīvotājus. Par šo gan runāts ir visai daudz – taču kā mēs zinām – atkārtošana zināšanu māte.  

Baltijas valstis, tai skaitā Latvija, ir daļa no ES, ANO, EDSO un citām starptautiskām organizācijām, kuras uzrauga cilvēktiesību jautājumus. Turklāt Latvijas Republikas Satversmē ir norādīts, ka tā, kā demokrātiskas un sociāli atbildīgas valsties ievēro un nodrošina cilvēktiesības, un ciena mazākumtautības. Kas attiecas uz nacisma slavināšanu – jāatgādina, ka, tāpat kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā ir savs krimināllikums, kurā norādīts, ka nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, noziegumu pret cilvēci publiska slavināšana, noliegšana vai attaisnošana ir sodāma un nav pieļaujama.

Savukārt Kremļa pārmetumi par vēstures pārrakstīšanu patiesi ir smieklīgi. Visiem zināms, ka tādu pro līmeni vēsturiskā tēla veidošanai sasniegt ir grūti un šobrīd Kremlis ir tas, kas vada pasaules paraugstundu. Ir lieki piebilst, ka ar saviem panākumiem mazie Kremlini mūs iepazīstina ik dienas, stāstot cik varonīga bija Sarkanā armija, kas pasauli izglāba no dusmīgā nacisma bubuļa. Kremlis savā informācijas telpā turpina aktīvi atgādināt, kas patiesībā plūca uzvaras laurus Otrajā pasaules karā, šim nolūkam ļoti veiksmīgi tiek piesauktas Baltijas valstis, kuras kā zināms tika izglābtas no nacisma valgiem un saprotot, ka citādāk nevarēs izdzīvot, “brīvprātīgi pievienojās” [tika okupētas] PSRS. Tomēr, kā zināms vēsturi raksta uzvarētāji, un Baltijas valstis, kas no nacistiskās Vācijas okupācijas uzreiz nonāca zem Padomju varas noteikti nebija tās, kuras piedalījās vēstures pārrakstīšanā un PSRS slavināšanā.

Proporcionāli tam cik daudz tiek runāts par nacismu Latvijā, tiek apspriests arī nepilsoņu institūts, kas visbiežāk tiek aizskarts, runājot par krievvalodīgo nevienlīdzību un diskrimināciju. Taču, tas, ko Kremlini aizmirst piebilst ir tas, ka vienīgie, kas sevi diskriminē ir viņi paši, jo nepilsoņa statusa īpašniekiem ir visas tiesības iegūt Latvijas valsts pilsonību pilsonības likumā noteiktajā kārtībā. Līdztekus Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām tiesībām nepilsonim ir tiesības saglabāt savu dzimto valodu un kultūru, kā arī tradīcijas, ja tās nav pretrunā ar Latvijas likumiem. Lai gan nepilsonim nav tiesību balotēties un balsot Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un tas nevar ieņemt ierēdņa amatu, nepilsoņi tik un tā var būt Latvijā reģistrētas politiskās partijas biedri vai ziedotāji, līdz ar ko var brīvi atbalstīt vai darboties sev tīkamu politisko partiju iekšienē. Tai skaitā jāpiemin, ka Latvijas nepilsoņu un pilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības ir vienādas. Turklāt apgalvojums, ka dēļ nepilsoņiem vēlēšanas nav demokrātiskas ir visai smieklīgs – viņi taču neļaus mums, latviešiem, iet un vēlēt viņu vēlēšanās, ja mēs nebūsim ieguvuši pilsonību. Tā vien šķiet, ka Kremļa melu aģentūras darba rūķi ir nedaudz apjukuši sasniedzamo mērķu sarakstā – nedomāju, ka absolūta anarhija ir tas, ko viņi šobrīd vēlas panākt. Bet izplatīto ziņu zemteksts uz to ved. Iedomāties grūti kāds haoss notiktu, ja Krievi varētu piedalīties Eiropas vai ASV vēlēšanās un otrādāk.

AVOTI:

Hipertrofisks – def*:

https://medicine.lv/raksti/hipertrofija_pme

Latvijas Republikas Satversme

https://likumi.lv/doc.php?id=57980

Criminal Codes:

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/19/Kyrgyzstan/show

Годовщину победы над нацизмом отмечают 9 мая в странах бывшего СССР

https://ee.sputniknews.ru/news/20160509/1594740.html

Latvijas okupācijas vēsture

http://okupacijasmuzejs.lv/lv/latvijas-okupacijas-vesture/1-padomju-okupacija/

The Saeima Election Law

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums

https://likumi.lv/ta/id/84185-eiropas-parlamenta-velesanu-likums

Valsts civildienesta likums

https://likumi.lv/ta/id/10944-valsts-civildienesta-likums

Politisko partiju likums

https://likumi.lv/doc.php?id=139367

Pilsonības likums

https://likumi.lv/doc.php?id=57512

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

https://likumi.lv/ta/id/278153-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s